ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ - 1930
 

 

Περισσότερα στο λεύκωμα