ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - 1925
 

 

Περισσότερα στο λεύκωμα