ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ - 1927
 

 

Περισσότερα στο λεύκωμα