Πρόγραμμα αξιοποίησης ακινήτων που δεν χρησιμοποιούνται

Πρόγραμμα αξιοποίησης ακινήτων που δεν χρησιμοποιούνται

  • Τετάρτη 2 Μαίου 2015

 

Στον Δήμο Βύρωνα υπάρχουν πολλά ακίνητα ή κτίρια που δε χρησιμοποιούνται για διάφορους λόγους.

Ο Δήμος Βύρωνα επιθυμεί να καταγράψει τα εν λόγω ακίνητα ή κτίρια της πόλης σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες τους με σκοπό τη χρήση τους για κοινωφελείς σκοπούς.

Με βάση τα ανωτέρω, απευθυνόμαστε στους ιδιοκτήτες ακινήτων ή κτιρίων που δε χρησιμοποιούνται και που ενδιαφέρονται να τα διαθέσουν, να επικοινωνήσουν με την κα Κρίκου στο τηλέφωνο 2132008658. 

 

Επιστροφή σε : ΝΕΑ